WELKOM

 

U bent op zoek naar een architect voor uw ontwerpopgave. Op deze plek vindt u informatie over de voordelen van het werken met ons als architect en de aanpak van het ontwerpproces.

 

We werken veelvuldig aan projecten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en stedenbouw. Een selectie van afgeronde projecten kunt u op deze website bekijken. Wanneer u geïnteresseerd bent in een samenwerking kunt u ons altijd bellen voor meer informatie. Het is natuurlijk ook mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We nodigen u uit om langs te komen op ons kantoor in de voormalige Technische School in Heerenveen of komen graag naar u toe!

 

 

WERKEN MET ONS ALS ARCHITECT

 

We werken gedreven en met veel plezier aan mooie projecten. Onze opdrachten variëren van alleen het maken van een ontwerp tot een totale opdracht inclusief de technische uitwerking en bouwbegeleiding. De projecten voldoen altijd aan de eisen van bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, bouwbesluit, woonkeur en politiekeurmerk.

 

Binnen de randvoorwaarden van de regelgeving, uw budget en wensen streven we naar het optimaal benutten van de kwaliteiten van de ligging van uw kavel, het uitzicht en de zonoriëntatie. Functionaliteit, ruimtelijkheid en lichtinval zijn tevens belangrijke aandachtspunten voor ons. Net als duurzaamheid, dat we efficiënt en effectief in onze ontwerpen integreren. We houden telkens rekening met de bouwtechnische mogelijkheden om de bouwkosten laag te houden. Met onze brede ervaring zijn wij gewend om binnen het bouwbudget ontwerpen te maken. Binnen dit budget doen we creatieve voorstellen met vaak verrassende oplossingen.

 

 

WERKWIJZE

 

Wanneer we starten met een nieuwe opgave bestuderen we eerst de randvoorwaarden en de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot uw bouwgrond, zoals de bestemmingsplanregels en de beeldkwaliteitsplanregels. Daarnaast brengen we de kwaliteiten en aandachtspunten van uw bouwkavel in kaart: het groen, de wegen, de bebouwing in de omgeving, zichtlijnen, oriëntatie op de zon, enzovoorts. Tijdens een gesprek zetten we uw ideeën, wensen en eisen op een rij.

 

Bij het ontwerpproces zetten wij onze kennis, ervaring en creativiteit in, doen voorstellen en geven adviezen. U als opdrachtgever maakt uiteindelijk de keuzes en neemt de beslissingen, dat vinden wij belangrijk.

 

Nadat we eerst een haalbaarheidsstudie gedaan hebben, waarbij we gekeken hebben naar verschillende typologieën, verkavelingsmogelijkheden en mogelijkheden voor de massaopbouw, en een toets bij de stedenbouwkundige van de gemeente gaan we eerst aan de slag met het ontwerpen van de plattegronden. Deze bespreken we vervolgens met u en we verwerken uw opmerkingen. Wanneer u akkoord bent met de opzet van de plattegronden starten we met de gevelontwerpen. De gevels ontwerpen we in 3D, zodat we met u digitaal “om uw project kunnen lopen” en deze van alle kanten kunnen bekijken.

 

Zodra het ontwerp naar uw wens is en helemaal gereed, maken we van het ontwerp een presentatieboek voor de welstandscommissie. Dit presentatieboek bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten, impressies en een globale kleur- en materialenstaat. Voordat de tekeningen naar de welstandscommissie gestuurd worden, is het verstandig om eerst nog een (globale) bouwkostenopzet te laten maken door een bouwbedrijf of bouwkostendeskundige, zodat u zeker weet of de plannen haalbaar zijn voordat er veel extra kosten gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld legeskosten bij de gemeente).

 

Na goedkeuring van de welstandscommissie wordt het (digitale) ontwerpboek gebruikt als basis voor de technische uitwerking en definitieve prijsvorming. Wanneer er overeenstemming is met een bouwbedrijf over de bouwkosten, kunnen de bouwaanvraagtekeningen en uitvoeringstekeningen worden gemaakt. Die tekeningen kunnen wij verzorgen, maar sommige bouwbedrijven maken liever zelf de tekeningen. In dat geval stellen wij onze ontwerptekeningen digitaal beschikbaar aan de partij van uw keuze.

 

Voor het tekenwerk maken we gebruik van het tekenprogramma Vectorworks. Hiermee kunnen we DWG-bestanden inlezen en exporteren zodat onze tekeningen goed uitwisselbaar zijn met derden. We maken onze 3D-ontwerptekeningen met SketchUp. Onze SketchUp-modellen zijn geschikt om direct gebruikt te worden door 3D-visualisatiebureaus voor het maken van presentatietekeningen voor bijvoorbeeld verkoopfolders of reclameborden. Zelf maken we 3D-visualisaties en filmpjes met het renderprogramma Lumion.

 

 

WONINGBOUW

 

De woningbouwopgaven waar we aan werken zijn divers. We ontwerpen vrijstaande woningen voor particuliere opdrachtgevers (vaak in opdracht van een bouwbedrijf) en grondgebonden woningen en appartementengebouwen voor professionele opdrachtgevers. Bij een groter project doen we vaak eerst een haalbaarheidsstudie waarbij we kijken naar verschillende typologieën, verkavelingen en massaopbouwen.

 

De afgelopen jaren zien we een groei in projecten waarbij de eindgebruiker een grote rol heeft. We zijn ervaren met collectief particulier opdrachtgeverschap en kunnen daarbij het ontwerptraject vormgeven. Daarnaast ontwikkelen we voor de meeste projectmatige opgaven op dit moment een consumentgerichte bouwdoos, waarbij de koper veel keuzemogelijkheden heeft en er toch een samenhangend plan ontstaat. De koper kan dan bijvoorbeeld de breedte, diepte en hoogte van de woning kiezen en zelf de type plattegronden en het gevelontwerp samenstellen. We hebben veel kennis van bijzondere typologieën voor bijvoorbeeld luxe villa’s, levensloopbestendige woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en goedkope woningen voor starters.

 

Verder ondersteunen we diverse opdrachtgevers in de ontwikkeling van concepten. Dat kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een slimme basiswoning zijn, waarbij het gevelontwerp steeds op de uiteindelijke bouwlocatie afgestemd kan worden, of een complete woninglijn voor bouwers die gespecialiseerd zijn in het bouwen van particuliere vrijstaande woningen.

 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van onze diensten op het gebied van woningbouw.

 

Haalbaarheidsstudies:

 

     - Typologieënstudie;

     - Verkavelingsstudie;

     - Massastudie.

 

Ontwerpwerkzaamheden:

 

     - Structuurontwerp;

     - Voorlopig ontwerp;

     - Technische uitwerking;

     - Bouwtoezicht;

     - Esthetische controle bij externe technische uitwerking.

 

Conceptontwikkeling:

 

     - Collectief particulier opdrachtgeverschap;

     - Consumentgerichte bouwdoos;

     - Ontwikkelen woninglijn.

 

 

BEDRIJFSGEBOUWEN

 

De opgaven met bedrijfsgebouwen waar we aan werken zijn zeer uiteenlopend. We werken aan opgaven met kantoren, bedrijfsruimten, laboratoria en winkels. Vaak in combinatie met woningbouw.

 

Naast de reguliere ontwerpwerkzaamheden bieden we in de initiatieffase van een nieuwe opgave ondersteuning aan in het opstellen van een programma van eisen en het doen van haalbaarheidsstudies.

 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van onze diensten op het gebied van bedrijfsgebouwen.

 

Programma van eisen:

 

     - Ontwikkelen PVE;

     - Opstellen PVE.

 

Haalbaarheidsstudies:

 

     - Typologieënstudie;

     - Verkavelingsstudie;

     - Massastudie.

 

Ontwerpwerkzaamheden:

 

     - Structuurontwerp;

     - Voorlopig ontwerp;

     - Technische uitwerking;

     - Bouwtoezicht;

     - Esthetische controle bij externe technische uitwerking.

 

 

STEDENBOUWKUNDIGE OPGAVEN

 

Naast architectonische ontwerpopgaven werken we ook veel aan stedenbouwkundige opgaven. We verrichten stedenbouwkundige ontwerpwerkzaamheden en hebben ruime ervaring met het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en stedenbouwkundige visies.

 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van onze diensten op het gebied van stedenbouwkundige opgaven.

 

Stedenbouwkundige werkzaamheden:

 

     - Beeldkwaliteitsplan

     - Stedenbouwkundige visie

     - Stedenbouwkundige ontwerp

     - Stedenbouwkundige uitwerking

     - Verkavelingsplan

 

 

VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons bureau neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Als voorbereiding op het gesprek zullen we u vragen om ons alvast de gegevens van uw bouwgrond en uw eerste globale ideeën toe te sturen. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren we kort ons bureau en vertellen we iets over onze werkwijze. Wij laten u daarbij voorbeelden zien van vergelijkbare opgaven. Daarna bespreken we graag uw plannen en proberen we aan de hand van de toegestuurde informatie de eerste ideeën vorm te geven. Zo krijgt u een indruk van hoe wij werken en kunt u inschatten of de ideeën van ons bureau goed bij uw wensen aansluiten. U kunt daarna beslissen of u met ons wilt gaan samenwerken.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wij werken met de algemene voorwaarden van de DNR 2011. Daarmee worden de afspraken tussen u als opdrachtgever en ons als architect vastgelegd. De DNR 2011 is op https://www.bna.nl/ledenservice/advies-en-ondersteuning/juridische-zaken/dnr te downloaden.