WELKOM

 

U bent zich aan het oriënteren op de mogelijkheden voor de bouw van uw eigen woonhuis. Misschien heeft u een optie op een bouwkavel en wilt u binnenkort starten met de ontwikkeling van uw bouwplan.

 

Op deze plek vindt u informatie over de voordelen van het werken met ons als architect en de aanpak van het ontwerpproces van uw woning. Ook geven we u informatie over de bouwkosten waarmee u rekening moet houden en de vergoeding voor onze werkzaamheden.

 

We hebben op dit moment meer dan 150 woonhuizen voor particuliere opdrachtgevers ontworpen. Een selectie daarvan kunt u op deze website bekijken. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u ons bellen voor meer informatie. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We komen graag langs bij u thuis!

 

 

WERKEN MET ONS ALS ARCHITECT

 

Wij werken gedreven en met veel plezier aan ontwerpen van woonhuizen voor particulieren. Binnen de randvoorwaarden zoals de regelgeving, uw budget en uw woonwensen streven we naar het optimaal benutten van de kwaliteiten van de ligging van uw kavel, het uitzicht en de zonoriëntatie. Functionaliteit, ruimtelijkheid en lichtinval zijn belangrijke aandachtspunten voor ons bij het ontwerpen van de plattegronden. Daarbij houden we telkens rekening met de bouwtechnische mogelijkheden om de bouwkosten laag te houden. Met onze brede ervaring zijn wij gewend om binnen het bouwbudget ontwerpen te maken. Binnen dit budget doen we creatieve voorstellen met vaak verrassende oplossingen om uw woning op maat te maken.

 

 

KOSTEN BOUWEN WOONHUIS

 

Het is belangrijk om te weten dat de totale kosten bestaan uit bouwkosten en daarnaast uit zogenaamde bijkomende kosten. De bouwkosten zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de woning, de materiaaltoepassing binnen en buiten en het type installaties. De bouwkosten voor een compacte vrijstaande woning van twee bouwlagen met een kap, drie slaapkamers en een niet geïsoleerde garage ligt rond € 300.000,-- inclusief BTW. De toegepaste materialen zijn in dit geval op basisniveau, dat wil onder andere zeggen stalen binnenkozijnen en binnenwanden die behangklaar zijn. Voor warm water en vloerverwarming wordt een lucht-water warmtepomp gerekend. Voor een luxere variant liggen de bouwkosten rond € 370.000,-- inclusief BTW. Hierbij worden bijvoorbeeld duurdere bakstenen en dakpannen toegepast, houten binnenkozijnen en deuren en binnenwanden die sausklaar zijn. In plaats van een lucht-water warmtepomp wordt een bodemwarmtepomp toegepast. Wij kunnen u adviseren over de kosten en de voor- en nadelen van de keuzes met betrekking tot de toe te passen materialen en (duurzame) installatieconcepten.

 

Voor het totaalbeeld is het goed om een idee te hebben van de bijkomende kosten naast de bouwkosten. In het kader van deze kosten moet u denken aan de kosten voor de aankoop van de bouwkavel, advieswerkzaamheden (notaris, hypotheek, sondering, architect, constructeur), bouwleges, afbouwgarantie, gemeentelijke aansluitingen (riolering en nuts), inrichting (keuken, vloeren, wanden, plafonds enzovoorts) en tuininrichting. De hoogte van de bijkomende kosten is mede afhankelijk van uw keuzes. Op basis van onze ervaring kunnen wij samen met u een goede inschatting maken van deze kosten.

 

 

WERKWIJZE

 

Ter voorbereiding op ons eerste gesprek vragen wij u ons globaal aan te geven aan wat voor type woning u denkt en welke ruimtes u wilt op de begane grond en de eerste verdieping. Wij bestuderen de randvoorwaarden en de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot uw kavel, zoals de bestemmingsplanregels en de beeldkwaliteitsplanregels. Daarnaast brengen we de kwaliteiten en aandachtspunten van uw bouwkavel in kaart: het groen, de wegen, de bebouwing in de omgeving, zichtlijnen, oriëntatie op de zon, enzovoorts.

 

In het gesprek gaan we samen met u uw ideeën, eisen en wensen op een rij zetten. Wij vragen u bijvoorbeeld waar u de eethoek en de zithoek wilt situeren: aan de rustige tuinzijde of juist aan de levendige straatkant? Of u hoge ruimtes of vides wilt toepassen? Vaak stellen we vragen die wellicht voor u tot verrassende ideeën en mogelijkheden leiden. Ook komt het gewenste installatieconcept in relatie tot het wooncomfort en de duurzaamheid aan de orde. Misschien heeft u ambitie om een energie neutrale woning te realiseren. Gegeven uw bouwbudget vormen boven omschreven zaken de input en het uitgangspunt voor het ontwerp.

 

Tijdens het ontwerpproces zetten wij onze kennis, ervaring en creativiteit in, doen voorstellen en geven adviezen. U als opdrachtgever maakt de keuzes en neemt de beslissingen, dat vinden wij belangrijk. Het wordt uw woning!

 

Als eerste ontwerpen wij plattegronden, rekening houdend met uw woonwensen en de aanwezige kwaliteiten qua uitzicht, zon, enzovoorts. De plattegronden bespreken we met u en we verwerken uw opmerkingen. Wanneer u akkoord bent met de plattegronden starten we met de gevelontwerpen. De gevels ontwerpen we in 3D, zodat we met u digitaal “om uw woning heen kunnen lopen” en deze van alle kanten kunnen bekijken.

 

Gedurende het ontwerpproces houden we nauwgezet het bouwbudget in de gaten en wijzen we u op mogelijke overschrijdingen als gevolg van bepaalde keuzes. Wanneer het ontwerp naar uw wens is en helemaal gereed, maken we van het ontwerp een presentatieboek voor de welstandscommissie. Dit presentatieboek bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten, impressies en een globale kleur- en materialenstaat.

 

Na goedkeuring van de welstand kunt u het (digitale) ontwerpboek gebruiken als basis voor een offerte-aanvraag bij een bouwbedrijf. Wanneer er overeenstemming is met het bouwbedrijf over de bouwkosten, kunnen de bouwaanvraagtekeningen worden gemaakt. Die tekeningen kunnen wij verzorgen, maar sommige bouwbedrijven maken ook zelf de tekeningen. In dat geval stellen wij onze tekening digitaal beschikbaar aan het bouwbedrijf van uw keuze. Na het verlenen van de bouwvergunning worden er tot slot werktekeningen gemaakt. Werktekeningen zijn nog gedetailleerder dan de bouwaanvraagtekeningen en vormen voor het bouwbedrijf en de toeleveranciers als het ware de handleiding voor de bouw.

 

 

DIENSTEN / PRODUCTEN / VERGOEDING

 

Om u een beeld te geven van de vergoeding die wij vragen voor een ontwerptraject van een woonhuis hebben we hieronder twee voorbeeldtrajecten omschreven. Uitganspunt daarbij is een compacte vrijstaande woning (inhoud 750 m3) van twee lagen en een kap. Het eerste traject is minder uitgebreid dan het tweede traject. In het laatste traject zijn de volgende werkzaamheden extra ten opzichte van het eerste:

 

     -  Schetsmatige details 1:5 ten behoeve van de bouwkundige uitwerking;

     -  Bezoek showroom voor keuze bakstenen en dakpannen;

     -  Uitgebreide kleur- en materialenstaat;

     -  Controle tekenwerk betrokken partijen bij de voorbereiding van de bouw en tijdens de bouw;

     -  Esthetische begeleiding; beantwoorden van vragen tijdens de werkvoorbereiding en bouw.

 

Voor ontwerptraject 1 gaan wij uit van een honorarium van € 5750,-- inclusief BTW en voor ontwerptraject 2 € 8750,-- inclusief BTW.

 

 

Werkzaamheden ontwerptraject 1:

 

     -  Bestuderen (gemeentelijke) randvoorwaarden, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan;

     -  Analyse kwaliteiten en aandachtspunten omgeving en bouwkavel;

     -  Opstellen programma van wensen en eisen samen met de opdrachtgever;

     -  Ontwerpen plattegronden;

     -  Verwerken opmerkingen van opdrachtgever in plattegronden;

     -  Ontwerpen gevels in 3D;

     -  Verwerken opmerkingen van opdrachtgever in gevels;

     -  Maken 3D gevelimpressies voor opdrachtgever en welstand;

     -  Situatietekening woonhuis op de kavel 1:200 of 1:500;

     -  Plattegrondtekeningen 1:100;

     -  Gevelaanzichten 2D 1:100;

     -  Gevelbeelden 3D ten behoeve presentatieboek welstand;

     -  Doorsnedetekening 1:100;

     -  Maken globale kleur- en materialenstaat;

     -  Maken presentatieboek ontwerp ten behoeve van welstand en opdrachtgever;

     -  Geven van toelichting ontwerp bij welstandscommissie;

     -  Verwerken eventuele opmerkingen welstand;

     -  Overleg opdrachtgever gedurende het traject.

 

 

Werkzaamheden ontwerptraject 2:

 

     -  Bestuderen (gemeentelijke) randvoorwaarden, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan;

     -  Analyse kwaliteiten en aandachtspunten omgeving en bouwkavel;

     -  Opstellen programma van wensen en eisen samen met de opdrachtgever;

     -  Ontwerpen plattegronden;

     -  Verwerken opmerkingen van opdrachtgever in plattegronden;

     -  Ontwerpen gevels in 3D;

     -  Verwerken opmerkingen van opdrachtgever in gevels;

     -  Maken 3D gevelimpressies voor opdrachtgever en welstand;

     -  Situatietekening woonhuis op de kavel 1:200 of 1:500;

     -  Plattegrondtekeningen 1:100;

     -  Gevelaanzichten 2D 1:100;

     -  Gevelbeelden 3D ten behoeve presentatieboek welstand;

     -  Doorsnedetekening 1:100;

     -  Maken globale kleur- en materialenstaat;

     -  Maken presentatieboek ontwerp ten behoeve van welstand en opdrachtgever;

     -  Geven van toelichting ontwerp bij welstandscommissie;

     -  Verwerken eventuele opmerkingen welstand;

     -  Overleg opdrachtgever gedurende het traject; 

     -  Schetsmatige details 1:5 ten behoeve van de bouwkundige uitwerking;

     -  Bezoek showroom voor keuze bakstenen en dakpannen;

     -  Uitgebreide kleur- en materialenstaat;

     -  Controle tekenwerk betrokken partijen bij de voorbereiding van de bouwen tijdens de bouw;

     -  Esthetische begeleiding; beantwoorden van vragen tijdens werkvoorbereiding en bouw.

 

 

Na het ontwerptraject dat eindigt met goedkeuring door welstand kan de bouwaanvraag worden ingediend. De bouwaanvraagtekeningen kunnen mogelijk door het bouwbedrijf worden gemaakt. U kunt ons ook deze tekeningen laten verzorgen en eventueel de werktekeningen. Voor de bouwaanvraagtekeningen moet u daarbij rekening houden met een honorarium van € 3000,-- inclusief BTW en voor de werktekeningen € 1750,-- inclusief BTW.

 

 

VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons bureau neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We komen graag langs bij u thuis!

 

Als voorbereiding op het gesprek zullen we u vragen om ons alvast de gegevens van uw bouwkavel, het beeldkwaliteitsplan of kavelpoort, uw eerste globale ideeën en (indien u dat met ons wilt delen) het budget voor uw toekomstige woonhuis toe te sturen. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren we kort ons bureau en vertellen we iets over onze werkwijze. Wij laten u daarbij voorbeelden zien van ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen en werktekeningen. Daarna bespreken we graag uw plannen en proberen we aan de hand van de toegestuurde informatie de eerste ideeën vorm te geven. Zo krijgt u een indruk van hoe wij werken en kunt u inschatten of de ideeën van ons bureau goed bij uw wensen aansluiten. U kunt daarna beslissen of u met ons wilt gaan samenwerken.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wij werken met de algemene voorwaarden van de DNR 2011. Daarmee worden de afspraken tussen u als opdrachtgever en ons als architect vastgelegd. De DNR 2011 is op https://www.bna.nl/ledenservice/advies-en-ondersteuning/juridische-zaken/dnr te downloaden.